Terms & Conditions

Terms & Conditions

Общи условия

I.Общи условия за ползването на услуги, предоставени от онлайн магазин.

1. Следният документ предоставя общи положения относно предоставяните услуги. Всички тези положения автоматично обвързват всички потребители, които ползват сайта и извършват покупки в него.

2. Идентификацията на клиентите се извършва единствено с цел, осъществяването на продажбите и доставката на поръчките. Цялата информация се съхранява в log файловете на сървъра. По-подробно този въпрос е разгледан в Декларация за поверителност.

3. Продуктите изложени на страниците на сайта представляват по-скоро продуктов каталог, а не обвързващо предложение (оферта) за покупка.

4. След кликване на бутона "Купи" потребителите на сайта изразяват съгласието си да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка.

5. gocamera.eu все пак си запазва правото да не изпълни поръчката въпреки съгласието на клиента, ако стоките не са достъпни или не са в складова наличност. При отказ обаче екипът на сайта се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на предоставения от него е-мейл адрес.

6. Договорният език на сайта gocamera.eu e български, а плащанията се извършват в български левове.